Dünyanın önde gelen Müzecilik Konferansı Communicating the Museum ilk kez İstanbul’da!

Dünyanın önde gelen Müzecilik Konferansı Communicating the Museum T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Eylül ayında ilk kez İstanbul’da! Dünyanın önde gelen müzecilik konferansı  “Communicating the Museum 2015 (CTM)”in on beşincisi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ana sponsorluğunda, TÜRSAB ve BKG katkıları ve Türkiye…

Dördüncü Yüzyıldan Kalma Bir İnci: Aya İrini

Aya İrini, Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda, Ayasofya’nın yakınında ve Ayasofya ile çağdaş olan tarihi ve değerli bir müze. Burası aynı zamanda İstanbul’da camiye çevrilmemiş en büyük Bizans kilisesi. Eski kaynaklara göre, burada Roma döneminden kalma Artemis, Afrodit ve Apollon mabetlerinin kalıntılarından yararlanılarak, 4. yüzyılın başlarında I. Konstantin (324-337) zamanında yapıldı. Ayasofya’yla aynı avlu duvarı içinde…